מדיניות ביטולים והחזרות

ביטול עסקה/החלפת מוצר/זיכוי עסקה (עסקאות מקוונת שבוצעו באתר האינטרנט) יוכלו להתבצע מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר (14) ימים מיום קבלת המוצר. החברה תהא רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 ש"ח - הנמוך מבין השניים.בנוסף לכך, החברה רשאית לנכות מהעסקה עמלת סליקה ואת דמי המשלוח בהתאם לחוק.הזכות לביטול עסקה/החלפת מוצר/זיכוי העסקה לא תחול על מוצרים שהלקוחה פתחה את אריזתם המקורית, מוצרים שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, מוצרים אשר פורקו והורכבו, אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה מראש לכך.במקרה של ביטול עסקה, החזרה או החלפה עקב פגם, תודיע על כך הלקוחה לחברה. החברה תבצע בדיקה מול הלקוחה, ובמידת הצורך, יתואם המועד לאיסוף המוצר. החזר כספי יינתן רק לאחר שהמוצר חזר למחסני החברה.אם המוצר סופק ללקוחה, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החברה, על הלקוחה.ביטול העסקה/החלפת מוצר/זיכוי העסקה מותנה בהחזרת חשבונית המקור. לא יתבצע ביטול עסקה ללא החזרת החשבונית המקורית. מוסכם בין הצדדים כי הלקוחה תחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, במידה והמוצר כבר יצא לשליחות ונמצא אצל חברת השליחויות.במידה והמוצר עוד לא נשלח – הלקוחה תזוכה גם על דמי המשלוח.ביטול העסקה/החלפת מוצר/זיכוי העסקה תקף רק כאשר הלקוחה מקבלת אישור מהחברה המפעילה באמצעות הודעה אלקטרונית או הודעה כתובה על ביטול העסקה.החברה המפעילה תהא רשאית לבטל את העסקה או המכירה כולה או חלקה, במקרים שבהם נפלה טעות במחיר המוצר או בתיאור המוצר. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים להשתמש באתר באופן תקין, במקרה של כוח עליון – פעולת מלחמה, טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע את המשך ביצוע המכירה התקין, אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה - קיימת אפשרות של הצעת מוצר חלופי שווה ערך.החברה ו/או הספק לא יהיו אחראיים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם ללקוחה או לצד שלישי, לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר, או תגובה אלרגית עבור רכיב שקיים במוצר.הלקוחה מתבקשת להשתמש במוצרים רק לשם מטרתם. אין להשתמש בהן אם ידועה ללקוחה אלרגיה או רגישות לאחד המרכיבים. על הלקוחה לקרוא את מרכיבי המוצר, לפני השימוש בו, ולוודא שלא תתקבל תגובה אלרגית אליהם.בעת קבלת זיכוי על העסקה, זיכוי זה יהיה תקף ל 6 חודשים ממועד ההחזרה. לאחר מועד זה לא יכובד הזיכוי. במידה והזיכוי אבד/נגנב/הושחת לא יוחלף הזיכוי, ולא יתאפשר מתן זיכוי אחר ו/או פיצוי בגינו.הזיכוי יינתן בהתאם למחיר ששולם בפועל.

יצירת קשר

     

contact@vega-clinic.co.il 

        

mail holo logo.png
whatsapp holo logo.png

כל הזכויות שמורות ל:

 Vega - Beauty & Cosmetic-Care © 2020

0